Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Web
Třeboň II, Novohradská 237 (Opatovický mlýn)