ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků.

Helsinská 2731, Tábor-Tábor