Okresní soud v Táboře

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.
nám. Mikuláše z Husi 43/4, Tábor-Tábor