AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

Náš spolek zajišťuje dopravní výchovu žáků základních škol. Dopravní výchova probíhá na DDH v Táboře v rozsahu stanoveném metodickými pokyny Ministerstva dopravy ČR. Čtvrté třídy ZŠ absolvují ve školním roce celkem 10 vyučovacích hodin.

Šafaříkova 3123, Tábor-Tábor